REZNOR – teplovzdušné systémy

REZNOR – teplovzdušné systémy 2019-01-15T10:33:07+01:00

Plynové teplovzdušné jednotky REZNOR – kompaktní, revoluční a komfortní

Plynové teplovzdušné jednotky typ UDSA jsou konstruovány ke spalování zemního plynu a směsí propanu-butanu. Provoz jednotky je plně automatický s elektronickými řídícími a zabezpečovacími prvky. Spalovací okruh je uzavřený a dle použitého odkouření se jedná o spotřebič typu „C“ nebo „B“. Patentovaný nerezový výměník má vysokou schopnost odevzdání tepla a zaručuje vysokou účinnost jednotky. Cirkulaci vzduchu přes výměník zajišťuje vyvážený axiální ventilátor.

vytápění hal s nejvyšší účinností

Patentovaný nerezový výměník s velmi vysokou teplenou vodivostí

vytápění hal s nejvyšší účinností

Teplovzdušná jednotka REZNOR se vyznačuje unikátní konstrukcí z hlediska přenosu tepla topného média (zemní plyn nebo propan-butan) do proudícího vzduchu jednotkou.

Tato výjimečnost je dosažena promyšlenou a výrobně náročnou konstrukcí výměníku tepla a jeho materiálu. Jsou vyráběny čtyři základní rozměry výlisků a jejich skládáním nad sebe (různé počty) bylo dosaženo dostatečné škály výkonů od 7,3 do 97,2 kW na jeden spotřebič. Lamely výměníku jsou lisovány z žáruvzdorné oceli následně šopované slitinou hliníku a titanu. Výměník je vyráběn v Mexiku a jeho výrobky využívá 5 výrobně – montážních závodů po celém světě s celkovou produkcí převyšující 0,5 mil. Ks jednotek ročně! Komora výměníku mění progresivně průřez kanálu, ve kterém je spalován zemní plyn tak, že čím jsou spaliny chladnější tím rychleji proudí. Tím bylo dosaženo vysoké účinnosti přenosu energie a ihned za jednotkou mají spaliny 152°C, což zaručuje velmi nízké komínové ztráty (do 8%) a vysokou účinnost, která je na trhu v ČR nejvyšší!!

Jednotky UDSA se vyznačují:

  • vysokou účinností
  • nízkými emisemi škodlivin
  • malou hlučností
  • technicky vyspělými komponenty
  • a kvalitním zpracováním

Plynové teplovzdušné jednotky REZNOR UDSA se vyrábějí ve dvou provedeních:

  • horizontální na konzolu upevněnou na zdi
  • vertikální zavěšení jednotky na střešní konstrukci

Touto novou generací plynových jednotek jsou haly vytápěny velmi hospodárným způsobem. Jedná se o necentrální zdroje, tzn. Přímo bez nutnosti připojení na centrální zdroj tepla a beze ztrát v rozvodech a předáváním topného média. Výkon je od 7 do 97 kW. Tento inovativní spalovací systém zaručuje účinnost nad 92% u všech modelů. Jednotky jsou certifikovány dle platných evropských technických a emisních norem.

Jen s novou generací teplovzdušných plynových jednotek UDSA od světového výrobce společnosti REZNOR je možné hospodárně vytápět průmyslové provozy, malé dílny, sklady a uzavřená sportoviště.

vytápění hal s nejvyšší účinností