SCHULTE – plynové infrazářiče

SCHULTE – plynové infrazářiče 2017-12-06T15:40:34+01:00

Nízkoteplotní infrazářič Schulte, typ ES, EST, ESMR, ESMT je určen pro spalování zemního plynu a kapalných paliv. Jedná se o nezávislý spotřebič se vzduchotěsně uzavřeným okruhem spalování. Je navržen a konstruován pro použití uvnitř vytápěné prostory.

Zářič se skládá ze dvou protisměrných trubic o Ø 150 – 250mm, ve kterých cirkuluje ohřátý vzduch s určitým množstvím spalin.

Povrchová teplota sálavých trubic se pohybuje v rozmezí 200 až 300°C (dle typu). Cirkulaci spalin v trubici zajišťuje podtlakový ventilátor. V hořákové komoře je integrována směšovací komora hořáku kde je klapkou se servopohonem automaticky stavěn cirkulační poměr tak, aby byla zaručena optimální činnost hořáku.

Sálavá trubice je za hořákem stupňovitě vyvložkována keramikou a ta zajistí stálou teplotu po celé délce zářiče. Ve zpětné trubici jsou umístěny turbulátory narušující lineární prodění spalin, tím prodloužena jejich dráha a zajištěno uvolnění většího množství tepla. Spodní „sálavá „ strana trubic je opatřena černým nátěrem zvyšujícím sálavou účinnost.

vytápění hal s nejvyšší účinností
vytápění hal s nejvyšší účinností

Zářič je po celé délce dokonale izolován a odstíněn. Izolace o síle 50 mm, z čedičové vaty, je umístěna mezi dvěma ocelovými kryty, vnitřní je pozinkován a vnější poplastován. Tento pevný izolační kryt zajistí sálání pouze do potřebného směru (dolů) a konvekční ohřívání vzduchu od krytu zářiče omezuje na minimum. Povrchová teplota na izolačním krytu nepřesahuje 45°C.

Ke spalování je použit speciální podtlakový hořák s dvoustupňovým režimem provozu. Je vybaven ionizační kontrolou plamene a integrovaným nerezovým, vysokoteplotním ventilátorem, typu rezinox. Hořák je umístěn v povrchově upraveném ocelovém pouzdře se směšovací komorou, hořákem, plynovou kompaktní jednotkou s filtrem, kontrolou a regulací vstupního tlaku topného média a řídícím automatem s dálkovým odblokováním poruch, zapalovacím trafem, hlídačem podtlaku v sálavých trubicích a přetlaku v kouřovodu. Účinnost hořáku, tj. po odečtení komínové ztráty je nad hranicí 94%. Teplota spalin na výstupu z kouřovodu u žádného typů infrazářiče nepřesahuje 160°C. Na spodní straně hořáku jsou osazeny kontrolky signalizující provozní stav technologie.

Tmavé zářiče Etastar jsou v zemích EU certifikovány institutem DVGW dle norem DIN, pro Českou republiku byly zářiče podrobeny zkouškám Strojírenského zkušebního ústavu v Brně a schváleny pro spalování zemního plynu certifikátem číslo B-30-01255/98. Tyto topné technologie splňují nejpřísnější české a evropské emisní limity a byly schváleny českou inspekcí životního prostředí dle zákona č. 212 / 1994 o užívání nových zařízení sloužících k ochraně ovzduší.